Skocz do zawartości


[rogue] Talenty

* * * * * 2 głosy

 • Please log in to reply
294 odpowiedzi w tym temacie

#1
BlackSnow

BlackSnow

  Blood Guard

 • Użytkownicy
 • 463 postów
Poniewa? widz?, ?e zainteresowanie tematem uzbrojenia jest zerowe, proponuj? dyskusj? o talentach.

Talenty definiuj? rogue. Sprawiaj? ?e dana umiej?tno?? przewysza inn?, b?d? daj? nam nowe, unikalne umiej?tno?ci.

Jak dobra? talenty? No c?? to zale?y od naszego stylu gry. Od tego co wolimy. Od doboru naszego uzbrojenia i opancerzenia.

Pod koniec, po wielu raidach na Onyxi? i do MC, kiedy b?dziecie mieli dost?p do wszystkich mo?liwych broni i prancerzy - Wy zdecydujecie co b?dziecie chcieli wybra?. Do tego czasu, wierzcie lub nie, to dost?pno?? sprz?tu b?dzie decydowa?a za Was. Przyk?ady? Od pewnedo levelu a? do p??nych 40tych dost?pno?? dagger?w drastycznie spada, a co za tym idzie cz??ciej u?wa? b?dziemy sinister strike ni? backstaba czy ambush - po co wi?c inwestowa? tam punkty?

Nie b?jmy si? raspeca. Pierwsze cztery maj? koszty kt?re jeszcze mieszcz? si? w granicach rozs?dku, wi?c mo?ecie ?mia?o eksperymentowa?. ?eby?cie jednak wiedzieli z czym eksperymentowa?, albo jak sko?czy?y si? eksperymenty innych za?o?y?em ten w?a?nie topic.
 • 0
Cataclysm would irreversibly change all of the world... Except maybe Westfall. Cause Old Blanchy is 'core.

#2
Tecon

Tecon

  General

 • .:[Black Guard]:.
 • 1843 postów
 • GG:
 • Lokalizacja:R-k M-yk city
 • Realm:EU-The Venture Co.
Ja juz po 4 tej (czy 3ciej) zmianie jestem :)
Aktualny zestaw to taki (tzn planowany na 60ty

Assassination Talents (20 points)
# Improved Eviscerate - 3/3 points
Increases the damage done by your Eviscerate ability by 15%.
# Malice - 5/5 points
Increases your critical strike chance by 5%.
# Ruthlessness - 3/3 points
Gives your finishing moves a 60% chance to add a combo point to your target.
# Lethality - 5/5 points
Increases the critical strike damage bonus of your Sinister Strike, Gouge, Backstab, Ghostly Strike, or Hemorrhage abilities by 30%.
# Improved Expose Armor - 3/3 points
Increases the armor reduced by your Expose Armor ability by 45%.
# Relentless Strikes - 1/1 point
Your finishing moves have a 20% chance per combo point to restore 25 energy.

Combat Talents (20 points)
# Improved Gouge - 3/3 points
Increases the effect duration of your Gouge ability by 1.5 seconds.
# Improved Sinister Strike - 2/2 points
Reduces the Energy cost of your Sinister Strike ability by 5 Energy.
# Precision - 5/5 points
Increases your chance to hit with melee weapons by 5%.
# Improved Evasion - 2/2 points
Increases the effect duration of your Evasion ability by 4 seconds.
# Doge - 3/5 points
Zwieksza uniki o 3%
# Dual Wield Specialization - 5/5 points
Increases the damage done by your offhand weapon by 50%.

Subtlety Talents (11 points)
# Camouflage - 5/5 points
Increases your speed while stealthed by 15%.
# Master of Deception - 5/5 points
Reduces the chance enemies have to detect you while in Stealth mode. More effective than Master of Deception (Rank 4)
# Ghostly Strike - 1/1 point
A strike that deals 125% weapon damage and increases your chance to dodge by 15% for 7 seconds. Awards 1 combo point.


Narazie jest to najlepsze co dla siebie wymy?lilem... Ale mo?e jak ju? bede mial ten 60ty zrobier jeszcze drobne poprawki...
(A wowvalut.ign co? sie teraz sypie, wiec musia?em troche recznie wpisa? :) )
 • 0
Dołączona grafika
To Tecon: "jesteś zaślepiony manią oryginalnego Wow-a i tą grą(...)"
To Tecon: "widzę że czujesz się zobowiązany do tępienia ludzi nie grających na globalnym serwerze(...)"

#3
BlackSnow

BlackSnow

  Blood Guard

 • Użytkownicy
 • 463 postów
Talenty mo?na uk?ada? i testowa? na
http://wowvault.ign....ory_select_id=7
lub, poniewa? ten pierwszys czasami nie dzia?a
http://www.thottbot.com/?ti=Rogue

Zanim podam propozycje build?w, przeanalizujmy dost?pne man talenty. Podane procenty, czasu i obra?enia dotycz? maksymalnej ilo?ci punkt?w zainwestowanych w dany talent. Pami?tajmy ?e rogue walcz?cy mieczami/pa?kami powinien uk?ada? build wok?? Combat, natomiast sztyletami wok?? Subtlety. Assasination wspiera ka?dy rodzaj rogue.

Assassination
Niemal w ka?dym buildzie znajdzie si? kilka punkt?w w tym drzewku. Oferuje ono szereg przydatnych zdolno?ci, kt?re wydatnie zwi?ksz? skuteczno?? ka?dego rogue. Punkty krytyczne: CB, Seal Fate, Vigor.

Improved Eviscerate (3 punkty)
Increases the damage done by your Eviscerate ability by 15%.
Bardzo popularny finisher. Konieczno?? dla sword/mace rogue, ze wzgl?du na fakt, i? na ko?cowych levelach Sinister Strike nie zadaje obra?e? na tyle powa?nych by zaszkodzi? przeciwnikowi.

Malice (5 punkt?w)
Increases your critical strike chance by 5%.
Dobre miejsce na wydanie punkt?w by uzyska? dost?p do wy?szych ga??zi. Po ostatnim patchu rogue dostali strasznie po dupie i z 300+ agility czasami nie mamy nawet 15% crita. W tym wypadku ca?e 5% wydaje si? b?ogos?awie?stwem.

Remorseless Attacks (5 punkt?w)
After killing an opponent that yields experience, gives you a 40% increased critical strike chance on your next Sinister Strike, Backstab, Ambush, or Ghostly Strike.
Tylko do PvE i g??wnie dla dagger rogue. Powiedzmy sobie szczerze - z wymienionych tu cios?w tylko crit na Ambushu b?dzie odczuwalny dla moba. Czas na przebiegni?cie od wroga do wroga jest kr?tki i czasami nie zd??ymy si? podleczy?. Ale u?yte z g?ow?, tzn. przeciw mobom 2 levele ni?szym, magom, z dobrym, wolnym sztyletem w gar?ci daje Ambushe typu 1k dmg i sprowadza wroga do 10-40% HP. Je?li chcecie doj?? do 60lvl w najkr?tszym mo?liwym czasie - to jest talent dla Was. Potem konieczny jest jednak respec.

Ruthlessness (3 punkty)
Gives your finishing moves a 60% chance to add a combo point to your target.
Prawie konieczno??. W standardowym pojedynku z graczem lub mobem finishera uzyjemy przynajmniej 2 razy. 60% daje nam gwarancj? 1 darmowego CP. Podstawa strategii polegaj?cej na Sinister -> Evisceriate z jednego, dw?ch combo punktyow. Cholernie wydajna je?li chodzi o stosunek energia/dmg ale tylko dla posiadaczy thistle tea lub Adrenala.

Murder (2 punkty)
Increases your chance to hit while using your Sap, Ambush, Garrote, or Cheap Shot abilities by 5%.
Przydatne. Nic tak nie boli jak chybiony opener.

Improved Slice and Dice (3 punkty)
Increases the duration of your Slice and Dice ability by 45%.
Na og?? u?ywane przez combat rogues. W ich przypadku odpalenie adrenaline rush, blade flurry, evasion i slice and dice ko?czy walk? w mniej ni? 15 sekund. Nie ma sensu przed?u?a?. Je?li u?ywasz maniakalnie i jeste? uzale?niony od SnD - mo?esz wzi??. Na og?? jednak inne z tej p??ki s? przydaniejsze.

Relentless Strikes (1 punkt)
Your finishing moves have a 20% chance per combo point to restore 25 energy.
Przy dwudziestu energi na 2 sekundy, 25 w jednej chwili wydaje si? b?ogos?awie?stwem. Zw?aszcza je?li wymaga tylko 1 punktu.

Lethality (5 punkt?w)
Increases the critical strike damage bonus of your Sinister Strike, Gouge, Backstab, Ghostly Strike, or Hemorrhage abilities by 30%.
Cios, kt?ry normalnie robi 100 dmg, wali krytycznie za 150. U roge z tym talentem - 180. Zwa?ywszy na to, ?e wymienione zdolno?ci s? najpopularniejszymi generatorami combo punkty?w, uwa?am te talenty za warte wybrania.

Improved Expose Armor (3 punkty)
Increases the armor reduced by your Expose Armor ability by 45%.
Na og?? pomijane. Podobnie zreszt? jak sam cios (osobi?cie jeszcze go nie wykupi?em). Najlepsze Expose z tym talentem zabierze prawie 2500 armor. Potencjalnie plate armor redukuje nasze obra?enia a? do 40%, tyle ?e warior lvl 60 ma ?rednio 6k tego pancerza. Na wniosek Tecona oddaj? temu talentowi honor. 2500 to prawie po?owa pancerza przeci?tnego wariora. W walce grupowej je?li nie chcemy zwraca? na siebie aggro, albo widzimy, ?e ciosy innych melee s? drastycznie redukowane to wr?cz powinni?my si? po?wi?ci? i skasowa? 5cp na ten w?a?nie cios. W walce 1v1 wci?? s? lepsze mo?liwo?ci, ale je?li cz??ciej jeste?my w grupie warto si? zastanowi?.

Vile Poisons (5 punkt?w)
Increases the damage dealt by your poisons by 15%.
Improved Instant Poison (5 punkt?w)
Increases the chance to apply Instant Poison to your target by 10%.
Improved Deadly Poison (5 punkt?w)
Increases the chance to apply Deadly Poison to your target by 15%.
Te trzy podsumuj? razem. Je?li u?ywamy trucizn do zadawania czystych obra?e?, to Imp Deadly daje nam 55% szans na zaaplikowanie trucizny z DoT. Po pocz?tkowej wymianie cios?w mo?emy znikn?? przy pomocy Vanish i przygl?da? si? jak 5 deadly potions zjada przeciwnika. Minuem jest to, ?e tak? trucizn? mo?na wyleczy?, oraz fakt, ?e Gouge i Blind stan? si? na czas dzia?ania trucizny bezu?yteczne. Imp Deadly jest najlepsze, ale je?li wiemy jak sobie z nim radzi?. Je?li nie to zostaj? nam Vile i Imp Instant. Je?li instant mia?by zada? 100dmg a zadajemy 100 cios?w, to z Vile zaaplikujemy go 20 razy i zadamy 20 x 115 = 2300 dodatkowych obra?e?. Z Imp Instant mamy 30 x 100 czyli 3000, tyle ?e je?li przestawimy si? na deadly to mo?emy zapomnie? o tym soczystym bonusie.
Podwumowuj?c: Je?li umiesz kontrolowa? deadly - bierz go, je?li chcesz mie? Gouge i Blind do dyspozycji ca?y czas - bierz Imp Instant. Je?li nie mo?esz si? zdecydowa? - Vile. Nie warto bra? wi?cej ni? jedn?.

Cold Blood (1 punkt)
When activated, increases the critical strike chance of your next Sinister Strike, Backstab, Ambush, or Eviscerate by 100%.
Czy naprawd? musz? komentowa?? CB wymiata. To dzi?ki niemu Ambush i Evisceriate podchodzi do 2000dmg. Jest talentem dla kt?ego wielu rogue w og?le zaczyna to drzewo.

Improved Kidney Shot (3 punkty)
Reduces the cooldown of your Kidney Shot ability by 5 seconds.
Je?li lubisz kontrol? - to jest zdolno?? dla Ciebie. 15 sekund zamiast 20 stanowi powa?n? r??nic?. Zw?aszcza, je?li 11,5 sekundy przeciwnk jest pod wp?ywem Kidney (6sec pod koniec) i Gouge (po imrove 5,5sec).

Seal Fate (5 punkt?w)
Your critical strikes from abilities that add combo punkty have a 100% chance to add an additional combo point.
Kolejny punkt krytyczny na tym drzewie. Szybsze Evisceriate, Garotte lub Kidney shot pot??nie podniesie Twoj? skuteczno??. Zw?aszcza warte wzi?cia, ?e w sumie ze?re 30 punkt?w, zostawiaj?c 21 na doj?cie do Preparation albo Blade Flurry (wed?u wielu lepsze ni? Vigor).

Vigor (1 punkt)
Increases your maximum Energy by 10.
Uhhh. Temat wielu spor?w i nieporozumie?. Na pierwszy rzut oka wygl?da genialnie. Ca?y czas m?czyli?my si? ze 100, a tu 10 za jeden punkcik. Warto doda? ?e jest to jedna z dw?ch istniej?cych metod na podniesienie ilo?ci energii.
Brzmi zach?caj?co? To teraz pomy?lmy. To TYLKO 10 punkt?w. Raz, na pocz?tku walki. Nasza energia wci?? odnawia si? 20 na 2 sec.
Z jednej strony mo?emy szybciej wykona? pocz?tkowe kombo i mamy szans? zgnie?? w pierwszych sekundach pojedynku s?abo opancerzonego wroga.
Z drugiej jednak strony, wed?ug wylicze? by mie? pewno??, potrzeba 120 energii na start, 110 wci?? zostawia spor? furtk?. I to wszystko TYLKO je?li walczymy ze s?abszym cloth userem.
Mimo to, talent ma wielu fan?w, kt?rzy dzi?ki niemu zawsze maj? efektowne i silne wej?cia.
 • 0
Cataclysm would irreversibly change all of the world... Except maybe Westfall. Cause Old Blanchy is 'core.

#4
BlackSnow

BlackSnow

  Blood Guard

 • Użytkownicy
 • 463 postów
Combat
Je?li Twoim ?ywio?em jest walka, a nie wybra?e? wariora tylko dlatego, ?e wolisz b?yskawiczne ciosy dwoma mieczami/pa?kami i zr?czne uniki od powolnych ale zab?jczych machni?? i przyci??kawej p?yt?wki, to combat powinien by? Twoim podstawowym drzewkiem rozwoju. Punkty krytyczne: Riposte, Blade Flurry, Adrenaline Rush.

Improved Gouge (3 punkty)
Increases the effect duration of your Gouge ability by 1.5 seconds.
Dla wielu konieczno??. Te trzy punkty robi? z 4 sekund 5.5 - czas w jakim warto ju? u?y? opatrunku, albo zrobi? "meep meep" i odpali? sprinta zostawiaj?c przeciwnika kt?ry prawie nas zmia?d?y?.

Improved Sinister Strike (2 punkty)
Reduces the Energy cost of your Sinister Strike ability by 5 Energy.
Warto. Jak jasna cholera. Je?li uwa?acie ?e nie, podliczcie ile razy u?ywacie SS w pojedynczej walce. Na ka?dym ciosie zyskujecie 1/9 energii, dochodz?c tym szybciej do ko?cz?cego zabaw? Evisceriate. Zaleca si? bra? jako pierwszy talent, ?eby najbardziej poczu? skuteczno?? talent?w.

Lightning Reflexes (5 punkt?w)
Increases your Dodge chance by 5%.
Dyskusyjna przydatno??. W walce z paladynem i szamanem dodge jest niezb?dne. W walce z pozosta?ymi nic nie robi. A warior? zapytacie. W walce z wariorem b?dziecie si? modlili ?eby NIE unika? jego cios?w.

Improved Backstab (3 punkty)
Increases the critical strike chance of your Backstab ability by 30%.
Dagger rogue zagl?daj? tu tylko po to. Mace i Sword rogue powinni pakowa? punkty gdzie indziej.

Deflection (5 punkt?w)
Increases your Parry chance by 5%.
Wybierane zastanawiaj?co cz?sto. G??wnie dlatego, ?e odblokowuje doskona?? umiej?tno??: Riposte.

Precision (5 punkt?w)
Increases your chance to hit with melee weapons by 5%.
Niby nic, ale czu? r??nic? (wiem o czym pisz?). Nic tak nie rozpieprza dnia jak dziewi?? (m?j osobisty rekordzik) chybionych evisceriate z rz?du zako?czonych nasz? ?mierci?. Konieczno?? dla porywaj?cych si? na wy?sze poziomy.

Improved Sprint (3 punkty)
Reduces the cooldown of your Sprint ability by 90 seconds.
3.50 zamiast 5 min? No no. Warte trzech punkt?w tylko je?li bierzemy jeszcze jeden talent. Tym razem z drzewka subtlety. W sumie sprintujesz co dwie minuty, Je?li naprawde musisz sprintowa?...

Riposte (1 punkt)
A strike that becomes active after parrying an opponent's attack. This attack deals 150% weapon damage and disarms the target for 6 seconds.
Troch? s?abszy SS za 10 energii i rozbrajaj?cy na 6 sekund. Gdyby dodawa? punkt kombo - stawianoby mu pomniki. Minusem jest fakt, ?e (a? do momentu poprawienia w patchu 1.5) dzia?a tylko przeciw uzbrojonym celom. Z Deflection u?ywa si? co dziesi?ty cios wroga. ?wietna sprawa przeciw mobom, rogueom i wariorom (te dwie klasy nagle nie mog? u?ywa? grubo ponad po?owy cios?w). W PvP ludzie coraz cz??ciej zabezpieczaj? si? weapon chainem, kt?ry zapobiega disarmowi (ale nie obra?eniom).

Improved Evasion (2 punkty)
Increases the effect duration of your Evasion ability by 4 seconds.
M?wi?em ju? jak ?liskim tematem jest dodge? Dobre do walki z kilkoma mobami na raz. Tyle ?e rogue raczej nie jest stworzony do takiej walki.

Dual Wield Specialization (5 punkt?w)
Increases the damage done by your offhand weapon by 50%.
Teraz walisz obiema bro?mi po 100%. Warte ka?dego punkta, bo podnosi DPS z czystych cios?w o 1/4. Najlepsza obcja na tym poziomie dla Sword/mace.

Improved Kick (2 punkty)
Gives your Kick ability a 100% chance to silence the target for 2 seconds.
Przeciw casterom te dwie sekundy mog? zadecydowa? o ?yciu i ?mierci. Przeciw wszystkim innym bezu?yteczne.

Dagger Specialization (5 punkt?w)
Increases your chance to get a critical strike with Daggers by 5%.
Dodatkowe 5%? Jasne! Czemu nie? Dla crit rogue z daggerami czasami op?aca si? zaj?? a? tu w combat.

Fist Weapon Specialization (5 punkt?w)
Increases your chance to get a critical strike with Fist Weapons by 5%.
Mha Mha Muhahahahahahahahahahahahaahahah. Ehhhhh <ociera ?ezk?>.

Sword Specialization (5 punkt?w)
Gives you a 6% chance to get an extra attack after dealing damage with your Sword.
Sword rogue - BACZNO??!

Mace Specialization (5 punkt?w)
Gives you a 6% chance to stun your target for 3 seconds with a mace.
Mace roge - BACZNO??! Osobi?cie wol? efekt mace, ale nie znalaz?em pa?ek wartych respeca.

Blade Flurry (1 punkt)
Increases your attack speed by 20%. In addition, attacks strike an additional nearby opponent. Lasts 15 seconds.
Cudo nie zdolno??. Z SnD, tym i szybkimi daggerami (1.30 speed) zamieniasz si? w diab?a tasma?skiego. Siekasz dwa ciosy na 0.9 sekundy.

Throwing Weapon Specialization (2 punkty)
Increases the range of your throwing weapons by 6.
HA HA HA. Ekhem... gildia z?odziei oficjalniew ustanowi?a nagrod? dla pierwszego rogue, kt?ry we?mie ten talent.

Aggression (3 punkty)
Increases the damage of your Sinister Strike and Eviscerate abilities by 6%.
Procent jest naprawd? za s?aby jak na ten poziom. Ale c??. Jako sword, mace rogue b?dziesz standardowo dusi? SS a po pi?ciu Eviscerate. Ten talent wydatnie zwi?kszy twoje DPS.

Adrenaline Rush (1 punkt)
Increases your Energy regeneration rate by 100% for 15 seconds.
Uznawany za jedyny talent godny miana finala. Dla combat rogue oznacza to dwukrotne przy?pieszenie a co za tym idzie zwi?kszenie obra?e?. W??cz blade flurry, SnD, Evasion i to, a na te 15 sec jeste? ULTRA rogue. Rogue z tym talentem s?yn? z dokona?, kt?re zawstydzi?yby supermana.
 • 0
Cataclysm would irreversibly change all of the world... Except maybe Westfall. Cause Old Blanchy is 'core.

#5
BlackSnow

BlackSnow

  Blood Guard

 • Użytkownicy
 • 463 postów
Subtlety
Jest to drzewko dla Dagger rogue, ale nie tylko. Ka?dy rogue znajdzie tu co? dla siebie, je?li chocia? raz na jaki? czas lubi u?y? no?a, wi?c roge mieszani te? cz?sto st?d czerpi?. Punkty krytyczne: Ghostly Strike, Imp. Ambush, Imp. Sap, Preparation, Hemorrhage, Premeditation.

Rapid Concealment (5 punkt?w)
Reduces the cooldown of your Stealth ability by 5 seconds.
Uznawany za najgorszy z dolnej p??ki. Daje potencjaln? mo?liwo?? podw?jnego Ambusha bez u?ywania Vanish. Je?li jeste? elfem - u?yj shadowmeld zamiast tego. Ten trick opisz? kiedy indziej.

Master of Deception (5 punkt?w)
Reduces the chance enemies have to detect you while in Stealth mode. More effective than Master of Deception (Rank 4)
Uznawany za najlepszy z dolnej p??ki. Daje Ci stealth na poziomie o 5 wy?szym. Dodaj do tego odpowiednie buty i wybierz elfa i masz +7. Przydatne do wdzierania si? na tereny wroga jako ni?sze poziomy. W duelach zwi?ksza nasze szanse na zadanie openera.

Camouflage (5 punkt?w)
Increases your speed while stealthed by 15%.
M?j faworyt. R?wnie? zwi?ksza szanse na zadanie openera, czasami nawet bardziej ni? MoD. Kiedy punkty na to pozwalaj? bior? oba, je?li nie - Camo. Po prostu uwa?am ?e szybko?? bardziej pasuje do mojego rogue. Problem opisa?em wcze?niej.

Opportunity (5 punkt?w)
Increases the damage dealt when striking from behind with your Backstab, Garrote, or Ambush abilities by 20%.
Ambush potrafi critn?? za 1800. 20% z tego to 360. Chcesz zadawa? dodatkowe 360, prawda? Obowi?zkowe dla dagger rogue.

Elusiveness (5 punkt?w)
Reduces the cooldown of your Evasion, Vanish, and Blind abilities by 1.3 minutes.
Je?li cz?sto przebywasz w duelach albo PvP to ten talent mo?e uratowa? Ci ?ycie.

Ghostly Strike (1 punkt)
A strike that deals 125% weapon damage and increases your chance to dodge by 15% for 7 seconds. Awards 1 combo point.
Kosztuje 50 energii i ma cooldown 20 sekund. Te dwie rzeczy sprawiaj? ?e nie wybieram go cz?sto. Zw?aszcza, ?e dodge jest tak ?lisk? spraw?.

Initiative (5 punkt?w)
Gives you a 75% chance to add an additional combo point to your target when using your Ambush, Garrote, or Cheap Shot ability.
Cudo. Nie ma nic pi?kniejszego ni? Cheap shot, Vanish, Ambush i zako?czenie pi?ciopunktowym Evisceriate. Z tym talentem zdarzy si? tak w 9 przypadkach na 16.

Improved Ambush (3 punkty)
Increases the critical strike chance of your Ambush ability by 40%.
Obowi?zkowy przystanek dla dagger rogue. Zw?aszcza je?li mamy remorseless attacks i mielimy bandy mob?w.

Improved Garrote (2 punkty)
Increases the duration of your Garrote ability by 6 seconds, but reduces the damage by 10%.
Je?li wszystko si? przeliczy to z dmg jeste?y troszk? na plus. Ale je?li si? nad tym dobrze zastanowi? tracimy na d?u?ej dost?p do gouge/blind. Osobi?cie nigdy nie bra?em.

Improved Vanish (3 punkty)
Increases your movement speed while vanished by 30%.
Dobre, ale przy cz?stym psuciu si? Vanisha, oraz Camo dost?pnym na dole drzewa zb?dne.

Improved Rupture (3 punkty)
Increases the damage of dealt by your Rupture ability by 30%.
Dodatkowe 200 dmg kt?rego nie zmniejszy pancerz. Dobre, ale znajduje si? na jednym poziomie z Imp. Sap.

Improved Sap (3 punkty)
Adds a 90% chance to return to stealth mode after using your Sap ability.
90% jest do bani. Gdyby by?o 100% kaza?bym Wam to bra?. Nie mniej je?li wyjdzie jest baaardzo przydatne. Zw?aszcza, ?e jest uznawane przez wiele grup jako konieczny warunek przyj?cia Ci?. Na og?? wybieram Imp. Rupture, ale cierpi? je?li grupa mnie za to od?uca. No c??, w duelach mam przewag?.

Improved Distract (2 punkty)
Increases the radius of your Distract ability by 5 yards.
?ci?ga? uwag? wi?kszej ilo?ci mob?w? Po co? Distracta u?ywa si? jako narz?dzia precyzyjnego.

Improved Cheap Shot (2 punkty)
Reduces the Energy cost of your Cheap Shot ability by 20.
Te dwa punkty daj? Ci lepszy bonus ni? Vigor!!! Ten ostatni daje 10 punkt? na pocz?tek walki. Zak?adaj?c, ?e startujesz z CS - oszcz?dzasz ich a? 20. Poza tym CS czasem u?ywa si? wi?cej razy w pojedynku.

Preparation (1 punkt)
When activated, this ability immediately finishes the cooldown on your other Rogue abilities.
Talent - wymiatacz. Potrafi uratowa? ?ycie daj?c drugi Vanish i Sprint potrzebne do ucieczki, albo zako?czy? pojedynek pozwalaj?c na Vanish i Ambush z Cold Blood.

Hemorrhage (1 punkt)
An instant strike that damages the opponent and causes the target to hermorrhage, increasing any Physical damage dealt to the target by up to 3. Lasts 30 charges or 15 seconds. Awards 1 combo point.
Bardzo fajny cios. Nawet, je?li masz improved SS, wci?? jest ekonomiczniejszy o 5 punkt?w. Nigdy nie zada tylu obra?e?, co SS, ale jako jedyny rogueowy talent mo?e by? upgradowany a? do +7 dmg na cios (rank 3). Zwa?ywszy na to, ?e p?acimy po 20g za enchant +4 albo 60g za +5, +7 wydaje si? coraz lepsze. Cios b?yszczy, je?li w walce bierze udzia? wi?cej sojusznik?w. Nie zadaj?c tak du?ych obra?e? u?atwiasz tankowi utrzymanie aggro (ko?czymy CS albo Rupture w takich wypadkach - pami?ta?!). Dodatkowo, je?li w grupie jest warior, combat rogue i Ty, to gwarantuj? ?e te 30 charges b?dzie spada?o w takim tempie, ?e nie nad??ysz pod koniec z nak?adaniem nowych. W takich wypadkach cios zadaje dodatkowe 210 dmg co przeciwstawione +68 z SS wygl?da fantastycznie. W normalnym pojedynku raczej nie wyko?ystamy wiele ?adunk?w, wi?c je?li chodzi o DMG SS wci?? g?r?, ale je?li przeciwnik ledwo trzyma si? na nogach, a ja mam 39 energii (zdarza si? - takie dziwne liczby powstaj? gdy chybimy ciosami specjalnymi) to Hemorr jest ciosem kt?ry wybior?.

Setup (3 punkty)
Gives you a 45% chance to add a combo point to your target after dodging their attack.
Wydaje si? genialne. Przy ghostly strike, Evasion i du?ym agi masz 100% dodge. Co drugi cios wroga daje Ci punkt kombo - uzupe?nij pul? dwoma SS i odpalaj Evisceriate pozwalaj?c przeciwnikowi zastanawia? si? dlaczego zgin?? tak szybko i nie zadaj?c Ci obra?e?. Bajka, prawda? Tyle ?e potencjalnie zadzia?a tylko przeciw paladynom i shamanom, a Ci maj? metody, ?eby Ci? przeczeka?.

Premeditation (1 punkt)
When used, adds 2 combo points to your target. The target must become engaged in combat within 5 seconds or the combo points are lost.
Ma casting time. Szybko wygasa. Przeciwnik si? porusza. Je?li wyjdzie daje mo?liwo?? druzgoc?cego startu. Rzadko wybierany, ale kusz?cy final.
 • 0
Cataclysm would irreversibly change all of the world... Except maybe Westfall. Cause Old Blanchy is 'core.

#6
BlackSnow

BlackSnow

  Blood Guard

 • Użytkownicy
 • 463 postów
To wszystko powiedziawszy - czas na konkretne buildy.

Mace Rogue
B?dziemy chcieli otumania? przeciwnika, ale nie mo?emy polega? na 6%. Zaczynamy z otumanienia i liczymy ?e talent pozwoli nam je przed?u?y?. Raczej nie ambush**emy ani nie backstabujemy wi?c dagger nie jest potrzebny. Punkty combo wydajemy z g?ow? na Expose, Evis, Rupture albo kolejne otumanienie, je?li nie potrzebujemy ?adnego z wcze?niejszych. Odpalamy Blade Flurry na otumanionym wrogu i staramy si? sta? z ty?u, by zmniejszy? ryzyko unik?w, parowania itp. Je?li zamierzamy odpali? innego finiszera ni? otumanienie, w??czamy Evasion. Staramy si? zmusi? przeciwnika do spalenia swojego anti stuna (trinket albo zdolno?? - jak naprzyk?ad blink maga) na efekt talentu. I tak trwa?by 3sec wi?c lepiej ?eby przerwa? go ni? cheap/kidney.

Dob?r broni: 2xMace. Powolna do main i szybka do offhand. Je?li znajdziemy do offhand co? lepszego ale paskudnei wolnego - wybieramy wolniejsze. [item]Empyrean demolisher[/item] to bro? do kt?rej si? modlimy. Przy takim dmg i powolno?ci SS mo?e critn?? za 900. Do off hand popularny jest Cruel Hand of Timmy bo cz?sto spada w strat.

Dob?r pancerza: + Stamina. Crit i Attack Power r?wnie wa?ne, ale combat rogue obrywa najwi?cej i musi prze?y?. Komplet Devilsaur, Eye of rend dla wysokich leveli.

Buildy:

Combat/Subtlety
Assassination Talents (3 points)
Improved Eviscerate - 3/3 points

Combat Talents (31 points)
Improved Gouge - 3/3 points
Improved Sinister Strike - 2/2 points
Deflection - 5/5 points
Precision - 5/5 points
Riposte - 1/1 point
Dual Wield Specialization - 5/5 points
Mace Specialization - 5/5 points
Blade Flurry - 1/1 point
Aggression - 3/3 points
Adrenaline Rush - 1/1 point

Subtlety Talents (15 points)
MoD - 5/5 points
Camouflage - 5/5 points
Elusiveness - 5/5 points

pozostawia dwa punkty na wydanie na Imp Sap (ale ju? nie b?dzie tak skuteczne), Evasion (je?li nastawiamy si? na wrog?w melee) albo Kick (je??i caster?w). Og??nie przeznaczony dla tych , kt?rzy nie mog? si? zdecydowa? i ca?kiem po?wi?ci? dla combat. Wybieraj? go te? wszyscy Ci, kt?rzy chc? mie? pocz?tkow? przewag? w duealch (MoD i camo).

True Mace
Assassination Talents (20 points)
Improved Eviscerate - 3/3 points
Malice - 5/5 points
Ruthlessness - 3/3 points
Improved Slice and Dice - 3/3 points
Relentless Strikes - 1/1 point
Lethality - 5/5 points

Combat Talents (31 points)
Improved Gouge - 3/3 points
Improved Sinister Strike - 2/2 points
Deflection - 5/5 points
Precision - 5/5 points
Riposte - 1/1 point
Dual Wield Specialization - 5/5 points
Mace Specialization - 5/5 points
Blade Flurry - 1/1 point
Aggression - 3/3 points
Adrenaline Rush - 1/1 point

Subtlety Talents (0 points)

po?wi?camy utility, ale w otwartej walce nasza skuteczno?? znacznie wzrasta.

Sprawl Combat Build
Assassination Talents (21 points)
Improved Eviscerate - 3/3 points
Malice - 5/5 points
Murder - 2/2 points
Lethality - 5/5 points
Improved Instant Poison - 5/5 points
Cold Blood - 1/1 points

Combat Talents (30 points)
Improved Sinister Strike - 2/2 points
Improved Gouge - 3/3 points
Deflection - 5/5 points
Riposte - 1/1 points
Precision - 5/5 points
Dual Wield Specialization - 5/5 points
Mace Specialization - 5/5 points
Blade Flurry - 1/1 points
Aggression - 3/3 points

Subtlety Talents (0 points)

Sprawl, uzale?niony od CB, po?wi?ci? dla niego nawet adrenala. Build nazywany jest Onyxia raider, bo powsta? na potrzeby raid?w do wysokopoziomowych instancji i PvE. W 1v1 spalenie CB jest punktem zwrotnym pojedynku. Je?li go chybimy albo u?yjemy w niew?a?ciwym momencie - mo?e by? krucho.

Og?lnie wszystkie combat buildy zak?adaj? spamowanie SS i ko?czenie otumanieniem albo Evis. Nie zr?bcie jednak b??du zak?adaj?c ze ka?dy sobie poradzi. Trzeba sporego wyczucia ?eby odpali? zdolno?ci w odpowiednim momencie i poprowadzi? combat rogue do zwyci?ztwa.

Sword Rogue
Stawiamy na wolne bronie kt?rymi zrobimy sporo zamieszania zyskuj?c darmowe ciosy (wtedy liczy si? w?a?nie dmg i jak najwolniejsza bro?). Wsparta SS, nasza specjalizacja konkuruje do miana najwi?kszego, sta?ego DPS (dagger rogue zadaje o wiele wi?kszy dmg, ale "burst" - czyli raz na jaki? czas).

Dob?r broni: 2xSword. Powolna do main i offhand. Teebu Blazing Longsword jest odpowiednikiem Empyrean demolishera dla mieczy. Jest to bro? 1h o najwi?kszym dmg w grze. Do tego chance on hit i jeste?my w domu :D
Do off hand popularny jest Assasination Blade. Stosunkowo prost jest zdoby? na raidach do UBRS komplet mieczy Dal Rends Sacred Arms - jest po prostu cudowny i ?wietnie wygl?da.

Reszta dok??dnie jak w Mace, tylko zamiast Mace spec -> Sword spec
 • 0
Cataclysm would irreversibly change all of the world... Except maybe Westfall. Cause Old Blanchy is 'core.

#7
Tecon

Tecon

  General

 • .:[Black Guard]:.
 • 1843 postów
 • GG:
 • Lokalizacja:R-k M-yk city
 • Realm:EU-The Venture Co.
A tam, wtr?ce te? swoje 3 grosze :)
Zastanawiam si?, czy jest sens ??dowac tyle do opener?w, bo co z tego ?e na rozpoczecie 1200 czy 2000 dmg, skoro i tak jeszcze z 5000 zostanie. Ja robie co? w stylu dagger rouge, ale bardziej sie koncentruje na combat/sin a z Sub to tylko MoD jest dla mnie wa?ny. W walce u?ywam prawie tylko SS/Eviscerate, Backstaba przktycznie tylko w party, a i to ?adko. Poprostu wg mnie jest za wolny i za drogi (szczeg?lnie je?li doliczyc koszt gouge). Wole klasycznie ataki, mo?e nie tak silne, ale duzo szybsze, a co za tym idze wiecej jest potencialnych szans na crita, czy poisona.
Na 60 planuje (jak na razie) dokona? tylko drobnych poprawek w moim utalentowieniu :D no chyba ze znajde jaki? bulid, ktory mnie oczaruje, bo z tego co mam jak narazie jstem b. zadowolony :)
 • 0
Dołączona grafika
To Tecon: "jesteś zaślepiony manią oryginalnego Wow-a i tą grą(...)"
To Tecon: "widzę że czujesz się zobowiązany do tępienia ludzi nie grających na globalnym serwerze(...)"

#8
BlackSnow

BlackSnow

  Blood Guard

 • Użytkownicy
 • 463 postów

Zastanawiam si?, czy jest sens ??dowac tyle do opener?w, bo co z tego ?e na rozpoczecie 1200 czy 2000 dmg, skoro i tak jeszcze z 5000 zostanie


1. Kto widzia? castera z hp>4000 r?ka do g?ry (liczymy sytuacj? z zaskoczenia albo w duelu a nie ustawk? z pe?nymi bufami).

2. Jeszcze mi daleko do takiej perfekcji, ale walka profesjonalisty mo?e wygl?da? tak:
CB -> Ambush -> Vanish -> Ambush -> Gouge -> uciekamy i restealth, albo blind i restalth -> KidneyShot + Evisceriate (z odpowiednimi talentami 5 punktowe spokojnie), albo kolejny Ambush i Evis z 3-4 cp.

co przek?ada si? na taki dmg.

1600dmg -> 600-1600dmg -> 1000-2000dmg lub 600-1600dmg i 400-1500dmg

Prosz? mi nie m?wi? ?e rogue nie u?ywa opener?w wi?cej ni? raz w walce. Jasne ?e jest to scenariusz idealny i ?e wprawny przciwnik wci?nie gdzie? tam DoTa, kt?ry uniemo?liwi nam restealth. Co ska?e nas na walk? brezpo?redni?.

Tyle ?e nawet w walce bezpo?redniej rogue nie jest skazany na SS i Evis.
O tym jak tylko wr?c? z narady i szef przestanie zagl?da? przez rami? :)
 • 0
Cataclysm would irreversibly change all of the world... Except maybe Westfall. Cause Old Blanchy is 'core.

#9
Tecon

Tecon

  General

 • .:[Black Guard]:.
 • 1843 postów
 • GG:
 • Lokalizacja:R-k M-yk city
 • Realm:EU-The Venture Co.
No tutaj wida? ro?nic? - ja gram na RP, a ty na PvP. Dla mnie walka z graczmi nie jest taka wa?na, bardzije koncentruje sie na wybijaniu mogk?w. Vanish u?ywam praktycznie tylko do ucieczek, a narazie nie u?ywa?em go jeszcze w walce, bo tez nie by?o po co. Z p[otworami u?ywanie go jest troche sliskie, bo czeba si? naprawde spieszy?, zeby sie nie zregenerowa?, W zwi?zku z czym u mnie walka z reg??y wyglada w stylu:
Ambush (Cheap Shot w przypadku casterow) --> 4x SS --> Eviscerate --> SS lub Eviscerate zele?nie czy mam Combo Point czy nie i tak do skutku :)
Oczywi?cie jest to najogolniejsza wewrsja ale z reg??y wystarcza :D
Bo PvP na ER po?na stre?ci? w stwierdzeniu muszka-szczerbinka.. a do tego rog skili ?adnych nie ma. A jak sie sprawdzi co? takiego na Batlegrundsach, to ju? przekonamy si? jak bed?, na testowym mi sie nie chce testowac, wole lvle na normalnym bic i przygotowywac nsie na nowego patcha :)
 • 0
Dołączona grafika
To Tecon: "jesteś zaślepiony manią oryginalnego Wow-a i tą grą(...)"
To Tecon: "widzę że czujesz się zobowiązany do tępienia ludzi nie grających na globalnym serwerze(...)"

#10
BlackSnow

BlackSnow

  Blood Guard

 • Użytkownicy
 • 463 postów
wiem, ?e obieca?em inne buildy, ale na nie te? nadejdzie czas. Teraz pora na experymenty. Uwa?am ?e jako jedyny z oryginalnych build?w jest wart Waszej uwagi.

Xgen

Human Rogue Xgen jest znanym eksperymentatorem. Jak ju? pisa?em Sword rogue powinien czerpa? gar?ciami z Combat tree. No c?? Xgen na przek?r postanowi? jako Sword rogue to drzewko ca?kowicie pomin??. ?eby by?o jeszcze ?mieszniej - poszed? w drzewko, kt?re jest wr?cz odradzane Sword/Mace rogueom - Subtlety.

Assassination Talents (18 points)
Improved Eviscerate - 3/3 points
Malice - 5/5 points
Ruthlessness - 3/3 points
Relentless Strikes - 1/1 points
Lethality - 4/5 points
Murder - 2/2 points

Combat Talents (2 points)
Improved Sinister Strike - 2/2 points

Subtlety Talents (31 points)
Camouflage - 5/5 points
Master of Deception - 5/5 points
Rapid Concealment - 5/5 points
Initiative - 5/5 points
Improved Sap - 3/3 points
Improved Cheap Shot - 2/2 points
Preparation - 1/1 points
Ghostly Strike - 1/1 points
Setup - 3/3 points
Premeditation - 1/1 points


Musz? przyzna? ?e by?em pewien ?e build si? nie sprawdzi. Zw?aszcza, ?e pomin?? Cold Blood dla Premeditation. Ale po trzykrotnym obejrzeniu TEGO FILMIKU musz? przyzna? ?e si? bardzo myli?em.
Autor zapewnia ?e jest w stanie zniszczy? s?abo opancerzonego wroga w przeci?gu 5sekund i ten filmik to potwierdza.

Strategia: Xgen znalaz? genialne zastosowanie dla Imp. Sap. Poniewa? premeditation musi by? rzucane przez sekund? i trwa tylko 5 sekund (2 punkty znikn? je?li nie zaatakujemy w tym czasie), Sapuje wroga. Ma 90% szansy, ?e zostanie niewidzialny i sporo czasu na Premeditation. Dodatkowym atutem jest zaskoczenie i nerwy z?eraj?ce przeciwnika, kt?ry jest w tym czasie bezsilny, jako ?e Sap nie dzia?a jak otumanienie i nie mo?na go przerwa? blinkiem czy trinkiem.

Premeditatnion (2cp 0dmg) -> Cheap Shot (4-5cp 0dmg 40ene) -> Eviscerite (600-1600dmg 0-1cp 75ene) -> Vanish -> Preparation -> Premeditatnion (1-3cp 600-1600dmg 75ene) -> Cheap Shot (4-6cp 600-1600dmg 115ene) -> Eviscerite (1200-3200dmg 0-1cp 150ene) -> Vanish

W tej chwili przeciwnik zadaje sobie pytanie - CO TO ku*** BY?O?!? Ty znikn??e? ale przedtem wpali?e? mu 3k dmg w pysk w przeci?gu 5sekund a on by? ca?y czas nieprzytomny.
Wiem ?e ca?o?? kosztuje 150 energii a my mamy do dyspozycji tylko 100 i 40 kt?re na?aduje si? przez 4 sekundy, ale ka?de 5 punktowe Evisceriate daje nam 25 energii, a ka?de 4 punktowe ma na to 80% szans. Zostaje nam wi?c przy dobrym uk?adzie 40 energii.

Teraz, je?li przeciwnik jeszcze ?yje masz do wyboru:

Ambush - ale za niewiele dmg, albo kolejny cheap shot tym razem z 2-4 cp i natychmiastowe Evis. Dlaczego? Bo ka?dy Evis ma jeszcze 60% na dodanie 1cp.

Zatem przy super ko?ystnych warunkach mo?emy odpali? 5cp Evis, 5cp Evis i 4cp Evis - wszystko w przeci?gu pierwszych pi?ciu sekund pojedynku. Og?lny dmg si?gnie 4,5k a przeciwnik b?dzie musia? mie? mo?liwo?? wyzwolenia si? z stuna ?eby m?c PR?BOWA? temu zapobiec.

KOCHAM POMYS?OWO??! Build napewno nie dla pocz?tkuj?cych. Wymaga super skilla i zerowego laga. Ale ten potencja? po prostu wgniata w ziemi
 • 0
Cataclysm would irreversibly change all of the world... Except maybe Westfall. Cause Old Blanchy is 'core.

#11
dragonfly

dragonfly

  Blood Guard

 • Użytkownicy
 • 376 postów
Obejrza?em filmik ... ech kole? powinien nazwa? si? SuddenDeath ... mia?d?y.

BlackSnow .... czego ty o tej grze nie wiesz hmm? :)
 • 0
Santiel Night Elf Tank
[Eon Sanctum]

#12
BlackSnow

BlackSnow

  Blood Guard

 • Użytkownicy
 • 463 postów
Heh moja "wiedza" dotyczy tylko rogue, a od bety zd??y?em ju? pope?ni? kilka b??d?w. Troch? si? na nich nauczy?em.

Wracaj?c do buid?w. Tym razem klasyka.

Yojack

Yojack jest znanym budowniczym build?w. M?wi si?, ?e respec kosztowa?by go teraz grubo ponad 100g (co jest nieprawd?, jako, ?e po doj?ciu do 50g koszt zostaje w?a?nie 50 - ale to oczywi?cie wszyscy wiemy :) ). Bardzo wcze?nie wyskoczy? z poni?sz? propozycj?:

Assasination talents 23 points
Improved Eviscerate 3/3
Malice 5/5
Ruthlessness 3/3
Relentless Strikes 1/1
Lethality 5/5
Improved Instant Poison 5/5
Cold Blood 1/1


Combat Talents 2 points
Improved Sinister Strikes 2/2


Subtely Talents 26 points
Master of Deception 5/5
Camouflage 5/5
Elusiveness 5/5
Initiative 5/5
Improved Sap 3/3
Improved Cheap Shot 1/2
Preparation 1/1
Hemorrhage 1/1

do dzi? wielu rogue startuje z tego builda i poznawszy mechanik? talent?w dopiero eksperymentuje sama.
Dlaczego polecam go ka?demu rogue? Bo zak?ada u?ycie powolnych mieczy i pa?ek, kt?re s? bardzo ?atwo dost?pne w ?rodkowych i ko?coych etapach gry. Dagger rogue ma problemy ze znalezieniem dobrych sztylet?w o odpowiedniej szybko?ci. Bo jest idealnie dopasowany do nast?puj?cej taktyki:

Cheap Shot (2-3cp 0dmg 50ene) -> Hemmo (3-4cp 80-120dmg 85ene) -> Gouge (4-5cp 155-200dmg 130ene) -> CB -> Evis (0cp 755-1800dmg 165ene)

Wyprowadzamy tak? kombinacj? ?atwo i szybko w mi?dzyczasie ci?gle zadaj?c ciosy nasz? broni?. Co dalej? Przeciwnik wci?? dycha. Mamy nast?puj?ce metody powrotu do niewidizalno?ci:
- Vanish - znikamy, czekamy na odnowienie si? energii i zaczynamy jeszcze razdok??dnie to samo
- Blind i restealth - o?lepiamy wroga i czekamy nie walcz?c, odsuwamy si? od niego. Czasem uda si? nam wyj?c ze stanu "combat" i mo?emy zn?w sta? si? niewidzialni. Cz?sto jednak najlepsze wyj?cie to:
- Blind i Vanish - mamy pewno?? ?e przeciwnik si? nie wywinie , oraz, ?e uda nam si? powr?ci? do niewidzialno?ci.

Za drugim razem przed CB u?wyamy Preparation, ?eby wyczy?ci? na CB cooldown.
Umo?liwia nam to ponowny blind i vanish.
Za trzecim razem nie mo?emy u?y? CB przed Evis ani Blind po, wi?c wielu albo ryzykuje albo u?ywa Rupture jako finishera. Potem sprint od wroga i restealth.
Wr?g obrywa od DoTa wi?c nie mo?e si? banda?owa?. Je?li spr?buje je?? usi?dzie - mamy 100% crita na nim. Je?li biegnie za nami cheap shot i po raz czwart kominacja.

Tylko paladyni, wariorzy i szamani s? w stanie prze?y? tak? operac?. Ka?dy stun mo?e zosta? przerwany przez Blink maga, albo trinket - nagrod? za honor. Musimy wtedy spali? Vanisha przedwcze?nie. Blink ma kilkusekundowy cooldown a trinket a? 5min.


Nast?pne to nie tyle buildy, co wzory build?w:

30/8/13

Koniecznie Seal Fate i Imp.Ambush. Reszta dowolnie, ale na og?? wszystko oscyluje wok?? jednego pomys?u:
Mamy wolny dagger w gar?ci i zaczynamy od Ambusha (z CB je?li wzieli?my).
Mamy na?o?one Slow Poison wi?c przeciwnik nienad??a za nami a my w??czamy Sprint i obiegamy go spamuj?c Backstab. Je?li przeciwnik z?apie nasz rytm i b?dzie unika? odwracania si? od nas plecami - skaczemy przez niego w locie robi?c 180stopni (w locie i ze sprintem odbywa si? to o WIELE szybciej ni? na glebie ze slow poison).
Finish**emy czym chcemy, znikamy i ambush**emy, po czym zn?w nabijamy 5cp.
Chcemy nabi? jak najwi?cej cp jak najszybciej ale mie? r?wnie? jak najwi?cej crit?w. Ca?y nasz equipment powinien by? podporz?dkowany +crit. Wtedy +40 do ambusha i +30 do backstaba b?dzie ?wieci?o, a seal fate ?adnie posprz?ta, przy?pieszaj?c nasz KidneyShot albo 5cp Evis.

Przyk?adowy build do z?o?enia macie jako zadanie domowe :D Autor naj?adniejszego dostanie lizaka.


31/20/0

Alternatywa dla powy?szego. Skoro i tak nie dojdziemy do preparation, to po co otwiera? Subtlety tree? Ten build idzie a? do Vigoru, przy?pieszaj?c otwarcie, oraz do dagger speca zwi?kszaj?c szans? na crita, a tym samym op?acalno?? Seal Fate.


M?j obecny build jest niejako lustrzanym odbiciem powy?szego. Wybra?em 5 w Assasination dla +5%crit, potem dagger spec dla kolejnego +5% je?li trzymam dagger i hemmo w razie gdybym mia? problemy z nabijaniem cp przez backstab (do tej pory by?em combat rogue na Yojacku a potem lekko zmodyfikowanje wersji tego?) oraz preparation zamiast CB. By?oby nie?le ale na razie nie radz? sobie z backstabami, a moby nie daj? si? obiec (bez gouge) - niewa?ne jak kombinujesz. Brakuje mi te? cp generowanych przez crity z seal fate oraz tych pot??nych strza??w z CB.

----------
2x/x/2x

Gdzie x>1. Zbyt matematycznie? Sorki w?a?nie implementowa?em wzory matematyczne i samo si? nasun??o. Zreszt? doskonale oddaje ide?. Wybieramy co? co nazywane jest cz?sto Bag of all Tricks. CB i Preparation w jednym. Zacz??o si? od Yojacka, ale obejmuje r?wnie? wiele innych, doskona?ych build?w, mi?dzy innymi, najpopularniejszy chyba 21/8/22. Build zak?ada mo?liwo?? podw?jnego CB ale nie ogranicza nas do mieczy/mace. W combat inwestujemy w imp. backstab, w subtlety w imp.ambush. Zapami?tajcie to kombo, bo teraz id? si? cieszy? s?oneczkiem, ale jeszcze wr?c? i podam HK Rules, bazuj?ce na artyku?ach Ming i zak?adaj?ce w?a?nie ten build.
 • 0
Cataclysm would irreversibly change all of the world... Except maybe Westfall. Cause Old Blanchy is 'core.

#13
Ciechan

Ciechan

  Scout

 • Użytkownicy
 • 24 postów
Kolejny ?wietny art... Nam?ci?e? mi tym Buildem Xgena... Strasznie rwie do jego wykorzystania. JEDNAK taki build mo?na efektywnie wykorzysta? co 5 minut (res vanisha), a BARDZO efektywnie wykorzystac co 10 minut (res Preparation).
- Czym walczy? w mi?dzyczasie?
- Do zabijania czego s?u?y ten build? Do zabijania player?w. Nie wykorszysta si? go w wysoko poziomowych instancjach, nie przyda si? w BattleGroundsach, nie przydaje si? w raidach na wiochy/stolice. Op?aca si? bra? taki build?
 • 0

#14
Tecon

Tecon

  General

 • .:[Black Guard]:.
 • 1843 postów
 • GG:
 • Lokalizacja:R-k M-yk city
 • Realm:EU-The Venture Co.
Dla mnie? nie - ja stawaim na walke ci?g?a - jak najd?u?ej bic jak najmniejszym kosztem, dlatego mimo dagger rouge pakuje w combat. W normalnej walce uzywam g??wnie SS, a w party Backstaba + kilka special?w og?lnego po?ytku :)

m?j planowy bulit talent?w na 60 lvlu:

Assassination Talents (20 points)
# Improved Eviscerate - 3/3 points
Increases the damage done by your Eviscerate ability by 15%.
# Malice - 5/5 points
Increases your critical strike chance by 5%.
# Ruthlessness - 3/3 points
Gives your finishing moves a 60% chance to add a combo point to your target.
# Relentless Strikes - 1/1 point
Your finishing moves have a 20% chance per combo point to restore 25 energy.
# Improved Expose Armor - 3/3 points
Increases the armor reduced by your Expose Armor ability by 45%.
# Lethality - 5/5 points
Increases the critical strike damage bonus of your Sinister Strike, Gouge, Backstab, Ghostly Strike, or Hemorrhage abilities by 30%.

Combat Talents (26 points)
# Improved Gouge - 3/3 points
Increases the effect duration of your Gouge ability by 1.5 seconds.
# Improved Sinister Strike - 2/2 points
Reduces the Energy cost of your Sinister Strike ability by 5 Energy.
# Improved Backstab - 3/3 points
Increases the critical strike chance of your Backstab ability by 30%.
# Precision - 5/5 points
Increases your chance to hit with melee weapons by 5%.
# Improved Evasion - 2/2 points
Increases the effect duration of your Evasion ability by 4 seconds.
# Dual Wield Specialization - 5/5 points
Increases the damage done by your offhand weapon by 50%.
# Dagger Specialization - 5/5 points
Increases your chance to get a critical strike with Daggers by 5%.
# Blade Flurry - 1/1 point
Increases your attack speed by 20%. In addition, attacks strike an additional nearby opponent. Lasts 15 seconds.

Subtlety Talents (5 points)
# Master of Deception - 5/5 points
Reduces the chance enemies have to detect you while in Stealth mode. More effective than Master of Deception (Rank 4)


 • 0
Dołączona grafika
To Tecon: "jesteś zaślepiony manią oryginalnego Wow-a i tą grą(...)"
To Tecon: "widzę że czujesz się zobowiązany do tępienia ludzi nie grających na globalnym serwerze(...)"

#15
Tecon

Tecon

  General

 • .:[Black Guard]:.
 • 1843 postów
 • GG:
 • Lokalizacja:R-k M-yk city
 • Realm:EU-The Venture Co.
Co do masowych walk PvP ropguge jest miniej wiecej w srodku skali... Jak ma szczescie to zd??y szybko zada? du?y dmg a inni dobij?, no i zawsze moze poprostu stac z ty?u i strzelac do tego co za blisko podejdzie. No ijako jedyna klasa mo?e sie respawnowac w srodku bazy wroga, ze skutkiem niekoniecznie smiertelnym :)

Napisz koniecznie jak sprawdza si? build w boju. Wydaje si? ?e b?dzie naprawd? fajnie, zw?aszcza ?e pewnie masz jakie? 25%crita.


Tp jest bulid jaki chce miec na 60tym lvlu, narazie nie mam wzietego Dagger Specialization ani Improved Backstab. Wg tabelek mam crita powyzej 20%. I sprawdza sie dobrze, chocia? na 60tym mo?e uda mi sie uzyska? jakie? 30%. Z playerami nie mam doswiadczenia w walce, ale z mobkami spisuje sie ?wietnie. Ostatnio by?em w Burning Steps. Spelcasterzy z reg???y obrone ko?czyli na uderzeniu mnie 2 razy z kia (oni 20dps ja 200 :) -> CS - BackStab - Gouge - Backstab - Eviscerate i po k?opocie. Z mele weapons udawa?o mi sie utrzymywa? dps w granicach 100-150dps. W party osi?gam i 300dps. Ale za to po takim dmg czasami nawet nie zd??e zobaczyc kiedy mobek mnie zabija.. elite 60 ma mnie na 2-3 szlagi :)
NA 60tym bede mial jeszcze wiekszego crita, moze uszyje sobie te gacie z seta co te do crita 1 czy 2 % daja i zobaczymy :>
 • 0
Dołączona grafika
To Tecon: "jesteś zaślepiony manią oryginalnego Wow-a i tą grą(...)"
To Tecon: "widzę że czujesz się zobowiązany do tępienia ludzi nie grających na globalnym serwerze(...)"

#16
Ciechan

Ciechan

  Scout

 • Użytkownicy
 • 24 postów

...Z wojem to ja ?adnych szans nie mam, podejdzie zacznie mnie trzaska?, a ja mam tylko leather armor :(.
Mag... u?yje novy mrozu, zamrozi mnie i dobije czarem.
Szaman i warlock spowolni i narzuca kl?t, totemy lub demona Jezu...potem si? nawet schowa? nie mo?na....
Hunter... spu?ci na mnie peta, b?dzie strzela? a jak podbiegne zacznie siepa? toporami A?A !! a jak mnie naznaczy to ja dziekuj? nawet za ukrywanie, i tak mnei widzi wtedy, a do tego ma flary...
Priest... nawet jak go prawie ubije to mi si? zaraz uleczy i rzuci na siebie tarcz? absprbuj?c? obra?enia...Potem kilka czar?w i po mnie...
Hmm druidzi... no tak oni s? akurat s?abi ale nigdy chyba jeszcze na BattleGroundzie nie spotka?em wolnowalcz?cego druida, skutek ?atwy do przewidzenia :).
Z paladynem nie walczy?em.
...Woj - zgodze si?, ale w??czenie Exposa, Evasion i bicie komba z gougiem to skuteczna metoda na wariorra :)

Mag - Lodowy - praktycznie tylko przy ataku z zaskoczenia, nabiciu komba i jak naszbszym evi mozna go pokonac.
Ognisty - zadaje du?e dmg, ale etoda jw + kopniaki/gouge robi? swoje :)

Szaman - Hmm... Bed?c na 52 poziomie sam pokona?em szamana na 60. Nie mam do?wiadczenia, on pewno te?, ale jako? szamany klepie mi si? znakomicie

Warlock/Hunter - wkurzaj?ce Pety. O ile w wypadku Warlocka warto ambushowac i zabic chowanca, to pet huntera zabierze du?o ?ycia :C

Priest - jak dla mnie rzeczywi?cie CI?KI orzech...

Druidzi - jak si? gra szybko, zadaje big dmg + kopy, to okazuje si?, ?e druid stoi na ?reniej p??ce :)

Pal - W walce z nim s? dwa punkty zwrotne Expose i spalenie CB. Przy odrobinie treningu i samozaparcia mo?na pokona? pala
 • 0

#17
BlackSnow

BlackSnow

  Blood Guard

 • Użytkownicy
 • 463 postów
Rola Rogue w Battlegrounds - Zakradanie si? po flag? i sprintowanie do domu. Drugie zadanie jest takie samo jak w przypadku grupowego PvP. Siedzie? na ty?ach wroga i czeka? na rannych. Ranny Priest/Lock/Mag/Rogue itp itd pada od jednego Ambusha. Potem Vanish i ju? nas nie ma. Je?li walka dopiero si? rozpoczyna naszym priorytetem s? priest/mag/lock (w takiej kolejno?ci). Priest drastycznie wyd?u?a ?ywotno?? grupy dlatego team 2 rogue powinien postara? si? ?eby ?ywotno?? samego priesta ukr?ci? ju? w pierwszej sekundzie walki. Potem Vanish i szukamy caster?w. Lock prawdopodobnie ju? wpieprzy? wszedzie gdzie si? da?o swoje DoTy i wi?cej z?a nie zrobi. Za to mag ca?y czas napieprza kolosalne dmg. Je?li ju? za?atwili?my zaplecze /assist G??WNY_TANK.

Co do dueli i PvP 1/1: LICZY SI? SKILL PRZECIWNIKA, jego znajomo?? swojej klasy i nasza
znajomo?? jego i naszej.

Wariror - jak mam pecha, a koles Arcanite Reapera to padam w trzech ciosach. Stunlock obowi?zkowy na wej?cie potem gouge, spierdala? i restealth, znowu stunlock i leczy? si? po jego machni?ciach. Uwa?a? ?eby HP nie spad?o poni?ej 20% bo wtedy odpala Execute i z regu?y rogue pada od tego jednego ciosu. BRO? BO?E nie odpala? niczego co zwi?kszy dodge. Ka?dy nasz unik to dla dobrego Wariora darmowe 900dmg. Pami?ta? o tym!
Je?li dacie mu chwil? kontroli - przegracie. Ma rend i deep wound ?eby uniemo?liwi? powr?t do stealth i hamstring, ?eby nas spowolni?.
Crity z Arcanite Reapera si?gaj? 1k dmg.

Mag - do mag?w podchodzi? z mind numbing i slow. Musicie wyrobi? sobie kilka odruch?w. Frost Nova/Blink -> Ty automatycznie Blind. W efekcie kole? zyska? dystans ale na 10sec nie mo?e tego wyko?ysta?. Przeciw Polymorph: 1. trinket za honor 2. Sprint i uciec poza zasi?g 3. Vanish 4. Sprint i w locie Blind albo Kick gdy dobiegniemy.
Dobry mag nie da Wam mo?liwo?ci wcisn?? kick, poza oczywi?cie poly. B?dzie wali? instanty albo channeled spells.
Wa?ne rzeczy: blink nie dzia?a przeciw gouge, blink ma cooldown co mo?na wyko?ysta? zaczynaj?c od Ambusha i pozwalaj?c mu spanikowa? i Frost Nova -> Blink. W takim wypadku Vanish, CheapShot i ko?czymy leszcza. Nie liczcie ?e dobry mag da si? na to nabra?. Mag ma czar Arcane Explosion, kt?rego cz?sto u?ywa do dobijania. Czar rzuca si? 1.5 sekundy , ale odpowiedni talent skraca ten czas o 1.5 sek sprawiaj?c ?e dzia?a jak instant. ALE dobrze za?o?ony mind numbing wyd?u?a czas rzucania do oko?o 2sekund wi?c czar b?dzie rzucany nie instant a przez 0.5 sek. Wielu mag?w o tym nie wie i gor?czkowo skacze i klika
Arcane Explosion my?l?c ?e co? si? zepsu?o.
FROST - wpieprzaj?ce efekty spowalniaj?ce trzeba kontrowa? Sprintem i slow poison.
FIRE/ARCANE - je?li dasz mu 3sekundy z przyjamno?ci? przyjebie Ci za 6k dmg. Nie daj mu trzech sekund.
FIRE/FROST - je?li nie wyczerpie mu si? mana - baaardzo zaboli ci? to po??czenie.

Szaman - nigdy nie pokona?em Szamana. Je?li dopu?cisz do postawienia 4 totem?w jeste? trupem -> jeste? spowolniony, dostajesz co chwila od ognistego totemu a on jest leczony od innego. Do tego Frost Shock i Fire Shock, kt?re kosz? po sporo HP i dzia?aj? jako DoT (fire) i spowalniaj? o 50% (frost), czyli zapomnijcie o restealth.
Szaman nie zabity w pierwszym stunlocku potrafi w przeci?gu sekund wr?ci? do 100% HP i rozstawi? totemy. Je?li ma szybk? bro? w ?apie i windfury to samymi ciosami zbli?y si? z DPS do Ciebie.

Warlock - ma pot??ne DoTy ale je?li jest sprytny rozwali Ci? Charm/Fear kombo. Je?li widzisz samotnego Locka to masz prawie 100% ?e to jest debil albo ma ukrytego Sukkuba. Jedyne rozwi?zanie to Sap na Locku i zaib? sukkuba uniemo?liwiaj?c kombo. Problem polega na tym ?e Lock z odpowiednim talentem mo?e przywo?a? drugiego sukkuba jako instant spell.
Je?li zdecydowa? si? na DoTy, to Twoje szybkie ataki maj? spor? szans? skosi? go zanim DoTy Ci? zabij?. Pami?taj ?e pod ich wp?ywem nie mo?esz si? banda?owa? ani ukrywa?. Jak tylko go pokonasz siadaj i jedz, pij poty, wcinaj bia?e marchewy.

Hunter - Zaskoczony, s?aby hunter pada szybciutko. Dobry hunt czasami zje Ci? nie dostawszy ani razu od Ciebie. Zwierzaki - dmg od nich jest tak znikomy w por?wnaniu do samego hunta ?e nie ma sensu z nimi walczy?. Koniecznie ignorowa?. Dobry hunt u?ywa peta z jak najwi?kszym dps, ?eby zmaksymalizowa? obra?enia.
Przygotowany hunt stoi na lodowej pu?apce i spamuje flary. Zabicie go jest cholernie ci??kie bo gdy tylko si? zbli?ymy dostaniemy w pysk hunters markiem, pet si? na nas rzuci a jego celowany strza? przyrypie nam za do 1k dmg. Potem b?dzie jeszcze fajniej - chc?c podej?? wpadamy w pu?apk? i stoimy jak barany podczas gdy on udaje ?mier? ?eby wyj?? z walki, oddala si? i ustawia now? pu?apk?. Od?wierza hunters marka i rozpoczyna regularny ostrza?. Spowalnia nas swoimi strza?ami i zaczyna co?, co nazywane jest "kite" i oznacza po prostu uciekanie, odwr?t, strza? spowalniaj?cy, strza? instant, strz?? normalny i znowu ucieczka.
Jak go pokona?? Czekam na propozycje. Swoje rozwi?zanie podam w manualu kt?ry tworz?, a kt?ry wyl?duje na naszej stronie o WoW.

Priest - pada ?atwo nieprzygotowany a to dlatego ?e w przeciwie?stwie do maga albo locka nie mo?e si? wyrwa? z naszego stunlocka. Je?li jest przygotowany, ma Power Word: Shield na sobie, Power Word: Fortitude i Inner Fire a je?li jest Shadow Priestem to jeszcze shadow form. W sumie ma HP i pancerz zbli?one do Wariora. Stunlock i anti fear trinket potrafi? zdzia?a? cuda. Shadow Word: Pain mo?na przeczeka? dzi?ki Gouge i Blind. Wtedy mamy czas na banda?owanie i restealth.

Paladyn - gotowi na 5minut z ?yciorysu? nie? no to nie zaczepiajcie palasi. To mistrzowie survivalu. Strategia w walce taka sama jak przeciw Wariorom, tyle ?e tutaj starajcie si? spala? jak najmniej cooldown?w. Pala ma dwie tarcze nie?miertelno?ci i mo?liwo?? uleczenia si? tak pot??n? i tani?, ?e w sumie musicie zabi? go jakie? 4 razy ?eby naprawd? pad?. Dobry pala nie da nam wcisn?? kicka w swoje czary. Dobra wiadomo?? - nie ma DoTa. Dlatego najprostrze co mo?emy robi? to Cheap Shot -> Backstab - > Gouge i spadamy za chwil? Cheap shot i Evis i znowu spadamy.

Zar?wno w przypadku Pala jak i Priesta walka mo?e si? sko?czy? przedwcze?nie je?li uda nam si? zaskoczy? przeciwnika pot??n? ilo?ci? dmg. Je?li widzicie ?e ma ma?o HP ale jeszcze nie uzna? za stosowne si? leczy? -> znikacie Cheap Shot i wciskacie tyle dmg ile fabryka da?a ko?cz?c 5ptk Evis. Ma?o kto zak?ada ?e musi si? leczy? skoro wci?? ma 2k HP.

Druid - podobnie ja warlock Druid te? ma swoje kombo. Polega na zakorzenieniu nas i przywaleniu sporej ilo?ci dmg, po czym ponownym zakorzenieniu.
Przygotowany druid zacznie w bear form, ?eby zminimalizowa? obra?enia z pierwszego stun locka. W walce z niedziwiedziem trzeba uwa?a? na czar, kt?ry nasz automatycznie uko?eni je?li mu zadamy dmg, oraz na jego stun (nazywa si? chyba bash i ma cooldown 1min.). Je?li uda mu si? nas otumani? bashem, zamieni si? w cz?owieka, rzuci fearie fire - kt?re uniemo?liwi nam restealth i zakorzeni, po czym wyko?czy czarami.
 • 0
Cataclysm would irreversibly change all of the world... Except maybe Westfall. Cause Old Blanchy is 'core.

#18
eLv

eLv

  Stone Guard

 • Użytkownicy
 • 289 postów
BlackSnow - ten post jest jednym z dowodow na to, jaki stosunek masz do gry, a w szczegolnosci do swojej klasy, ktora znasz niemal perfekcyjnie :( Gdyby chociaz polowa rogue'ow miala wiedze o swojej klasie zblizona do Ciebie, to z pewnoscia ciezej by sie solowalo :) Moje gratulacje !

Niestety, jedyne, co kojarzy mi sie z rogue'ami na moim realmie to perfide gankowanie zaraz przy Windrider masterze ('gryfy' hordy, jakby ktos nie wiedzial :)) dwojki badz wiekszej ilosci tych osobnikow na 60 lvl. I jak tu sie nie wkur*** :) Czy na prawde (nie mowie tutaj absoultnie o Tobie, ale...) nie macie bardziej 'honorowych' sposob na zdobywanie CP? :) Na szczescie wczoraj spotkalem w Ferelas (skorki zbieralem... a co :)) duecik 46 lvl mag i 48 lvl NE rogue... coz, nie wiem, jak to mozliwe ale solo (lvl 52) rozpykalem ich bez wiekszych problemow... nie mowiac juz o tym, ze wsopmniany wczesniej mag na swoim lvl mial...3300 many :| Po prostu zjazd....
 • 0
Ewolucja w WoW: elfy powstaly z troli, krasnale z kamykow, a paladyni z konserw firmy konstar.

"Z konserwy powstales, w konserwe sie obrocisz" - powiedzial szaman odpalajac windfury.

#19
Predator

Predator

  First Sergeant

 • Użytkownicy
 • 139 postów
Rogue tak szczerze nie maj? honorowego stylu nabijania CP albo HK :)
Przyznam si?, ?e na test serwer, na kt?rym aktualnie gram zabija?em lamersko oko?o 100 hordziarzy My?licie jak ???
Wyobra?cie sobie Kilkudziestu hordziarzy przed Ogrimmar. Do tego 5 rogue'?w w party strzelaj?cych w plecy z ?uku, ambush'uj?cych, urzywaj?cych nadmiernie vanisha i hide. Kiedy ??? jak to kiedy... w momencie zako?czenia duela hehe. Gracz na 1% HP i pojedy?czy atak moze go zabi? tylko co potem.. no cholera zostaj? jeszcze ci jebani magowie i prie?ci kt?rzy nadmniernie urzywaj? czar?w kt?re ujawniaj? ukrytych hehe. :) Nic dziwnego, ?e po zabiciu jednego z nich tak, ?e si? wyra?e "pierdolca" dostaj? :) biegaj? kilka minut, zwo?uj? wszystkich na /y i Jezu schowaj si? szybko, ?eby cie do tego flary hunter?w nie wykry?y .

Oczywi?cie teraz siedze tylko na battlegroundzie i przyznam si?, ?? gram rogue'm coraz lepiej. Co prawda BlackSnow masz racj?, ?e rogue powinien szuka? rannych itp... Ale on nie jest zrobiony do tego, sam powinien da? rad? zabi? nawet swoich najgorszych przeciwnik?w. Z tego co widz?, to 90% rogue ZW?ASZCZA W?R?D ALIANCE wi?cej czasu po?i?ca nie na bicie sie.... Ale na przejmowaniu przej?tych przez horde cmentarzy i wie?.. Ja r?wnie?.... BTW nie wiecie gdzie mog? kupi? "Blinding powder", lub sk?adnik z kt?rego mog? go zrobi? :/ bo szukam, i szukam i nie mog? znale??.


Jak napisa? eLv takiego do?wiatczenia w swojej klasie to chyba nikt nie ma. Ja mam druida na 32 lvl chyba je?li dobrze pami?tam, ale potrafi? rozwali? KA?DEGO na wy?szym lvlu ( do 5 lvl przewagi przynajmniej )... chodzi o graczy oczywi?cie ale... nigdy nie pokona?em paladyna.. nawet o 4 lvle s?abszego ON JEST PRZEPAKOWANY mam nadziej?, ?e ten kiedy? to si? zmieni ( to samo szaman?w dotyczy ), Druidem odkry?em wypa?ny kombos.. :) dajmy na to biegnie na mnie wojownik.. hmm co by tu zrobi?.. Oczywi?cie wzmocnenia mam na sobie ca?y czas. Najpierw opl?tuje, rzucam z 2 czary ataku, opl?tanie, fear fire, na siebie Regrowth ( leczy i przez kilkana?cie sekund regeneruje ?ycie ) i rejuctivation (nazwy dok?adnie nie pami?tam, ale jest to regeneracja, dzia?aj?ca przez kilkana?cie sekund ), i bear form... reszta oczywista: STA? niech przeciwnik my?li, ?e walczy z noobem. Kiedy regeneracja si? ko?czy zacz?? skaka? za plecy, to dezorientuje go na sekunde, dwie. Potem ewentualnie jakbym mia? z po?owe HP to zmiana w druida, opl?tanie, ponownie regeneracje, fear fire i bear form i nie ma szans aby wojownik to prze?y? . Przynajmniej w moim przydadku. A wracaj?c do paladyn?w, w momencie oplatania on si? leczy prawie za free... skutek ?atwy do przewidzenia... przegra walka. Aha oczywi?cie uwarzam, ?e wojownik nie ma ?adnych szans r?wnie? dlatego, ?e talenty rozdysponowa?em w walk? kotem, mi?kiem, i kilka doda?em do oplatania. :). Taka walka ko?czy si? zazwyczaj totalnym ko?cem many ( i wypit? mikstur? many ).


Wracaj?c do rogue, doradzcie mi czy warto urzywa?ostatnich dw?ch trucizn ??? czy mo?e s? jakie? spowalniaj?ce ??? nie znam si? totalnie na truciznach wi?c zrboi?em 2 najlepsze, zatru?em sztylety i biegam :). Aha co d owalki z magiem podoba mi si? pewna rzecz... Moja taktyka walki z magami.. Cicho i spokojnie ambush w plecy, potem jeden cios aby mie? 2 kombo pointy, potem uwalniam ?adunek og?uszaj?cy go chyba na 3 sekundy, po oko?o 2.5 sekundy rzucam piaske w oczy :(. A co mnie raduje ??? PANIKA MAGA zaraz po tym biegnie rzucaj?c instanty na "ku*wice" :), nie dlatego, ?e to jest skuteczne, taki gracz nieiwe co zrobi?. My?la?, ?e b?dzie bezpieczny a tu ZONK . No c?? przecie? zaskoczenie to drugie imi? ka?ego rogue.


Pozdrawiam,


P.S. Jak czego? niedopsia?em to jeszcze dopisze Ale BlackSnow dzi?ki za porady, moz? teraz ubije troche wiecej Hordziarzy ( mam ju? oko?o 1800 HK :) )
 • 0
Dołączona grafikaVarys - [Husaria][ Eathern Ring ]

" Każdego poranka budz? się po?ród bagniska starożytnych smutków. Bez ziemi,
z umysłem skrępowanym okowami. Lata całe czekałem, pogrzebany głęboko w
kamieniu. Stamt?d ruszyłem na wędrówkę po powierzchni fal, smagany wichrami
zim. Szukałem więzinia mego szlachetnego brata. Dla kogo?, kto samotnie
wędruje scieżk? wygnania, smutek jest okrutnym kompanem."

#20
Jester

Jester

  Stone Guard

 • Użytkownicy
 • 319 postów
Mog? Ci troche odstapic proszku. Mam go sporo.
 • 0

Alacer
Dwarf Rogue
Raiders of Apocalypse

Grupa Raidowa Hegemonia

---------------------------------------------------------------------------

I've seen things, you people wouldn't believe, hmmm.
... attack ships on fire off the shoulder of Orion.
I've watched C Beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate.
All those moments, will be lost in time like tears in rain...

--Roy Batty


#21
BlackSnow

BlackSnow

  Blood Guard

 • Użytkownicy
 • 463 postów
W odpowiedzi na posty przedm?wc?w.

NIKT nie dostanie cp za zabicie kolesia, kt?ry ?wierzo wysiad? z gryfa. Je?li jeszcze nie zauwa?yli?cie po zej?ciu z gryfa, zalogowaniu si? i chyba jakiej? jeszcze czynno?ci mamy status "honorles target" - czy muuuusz? t?umaczy??

Honorowe? My? Rogue? Hahah. Nie wiem czy czyta?e? poprzedni post, ale masz tam wypisane dziesi?tki sposob?w na jaki ginie rogue z r?k innych klas. Bez stealth rogue jest bardzo s?abym wariorem z po?ow? ?ycia i po?owe gorszym pancerzem, bez mo?liwo?ci noszenia tarczy. Jak taki kto? ma prze?y? spotkanie z rozp?dzonym czo?giem jakim jest tauren warior?

Oczywi?cie ?e w miar? mo?liwo?ci pokazuj? si? oponentowi i robi? "/charge" ?eby wiedzia? ?e zaraz b?d? z nim walczy? albo nawet wyzywam na duel (TAK!, hord? te? da si? wyzwa?), ale co z tego skoro na og?? kole? odczytuje to jako: o! jak zajebi?cie wreszcie rogue bez stealth! teraz mu poka??! i zanim wr?c? do stealth mam ju? na sobie DoTa.

Co do "hamstwa" to naprawd? - Twoje do?wiadczenia to dopiero wierzcho?ek g?ry lodowej.
Normalk? ju? jest rogue pod ogrimarem, kt?ry wyzywa hordziaka na duel tylko po to by w trakcie ciosu odpali? makro z "/concede" i tym samym "oflagowa?" biedaka do PvP. W tym momencie 3 jego koleg?w odpala Ambusha, bo ju? mog?.
Skurwysy?stwa to nasza specjalno??, a wyobra?nia rogue nie ma granic :)

Czy atak ze stealth jest niehonorowy? Fora si? przelewaj? od tych temat?w. Rogue twierdz? ?e nie, inni ?e tak. Ja tylko nas wyt?umacz?: Po kiego grzyba Blizz pakowa? nam tyle cios?w kt?re mo?na wykona? TYLKO ze stealth albo zza plec?w przeciwnika? To taki nasz styl walki! Zabroni? rogue u?ywa? stealth to jak kaza? magowi walczy? tylko lask? (dla tych kt?rych ponios?a wyopbra?nia - Gandalf by? wyj?tkiem - wi?kszo?? mag?w nie potrafi zadawa? dmg lask?).

Oczywi?cie ?e wszystkie inne klasy wida? na kilometr i mo?na si? przygotowa? do spotkania, ale jak tylko rogue pr?buje si? ujawni? ?eby "honorowo" ostrzec wroga o swych zamiarach to dostaje "niehonorowy" wpierdolek. To jak to jest? Wy mo?ecie a my nie?

Ah dwa inne skurwysy?stwa jakie mi si? przypomnia?y. Magowie uwielbiaj? teleportowa? si? do r??nych stolic, prawda? Ot?? rogue uwilebiaj? jak raz na jaki? czas jaki? struty gnom pojawi si? tu? przed nimi, odwr?cony plecami :)
To samo dotyczy AH w p??nych godzinach (z zas?aniaj?cego wszystko ekranu ci??ko wyj??) oraz w?dkuj?cych (dobrze bior?? nie? no to prosz? sztylet na pocieszenie. UPS wbi? si? w plecy).

M?j ostatnio praktykowany trick to przygotowanie makra "/e has succesfuly pickpocketed 36 silver from you." Biegam w k??ko po IF ?eby wszyscy widzieli ?e tam jestem po czym na ich oczach stealth i za chwil? widz? "Golgotha has succesfuly pickpocketed 36 silver from you."
Wsp??czuj? tym wszystkim GMom kt?rzy otrzymuj? skargi od "okradzionych" przeze mnie graczy. Ubaw po pachy, zw?aszcza jak ofiara jest na tyle g?upia ?eby krzycze? na g??wnym ?eby uwa?a? na Golgothe bo to FCUKING THIEF!!!

Do Predatora: proszek otrzymujesz z Fadeleaf - 3 sztuki za jedn? porcj? zio?a. Rogue nie powinien wychodzi? z domu bez przynajmniej 20 takich.

Inne niezb?dne rzeczy: min 20 flash powder (u poison vendor, shady dealer, shady supplies itp), min 20 blinding powder (z Fadeleaf od zielarzy (chyba ?e sami jeste?my) albo z AH), min 20 instant poison (max dost?pny level) min 10 mind numbing poison (to samo), min 10 crippling poison (to samo, wszystkie trucizny do zrobienia samemu z materia??w kupionych u poison vendor, shady dealer, shady supplies itp), thief tools, free action potion, healing potion, thistle tea, jungle remedy
Opcjonalnie: net-o-matic albo rope net, tidal charm, banshee wail, spider belt etc etc.

Bez tego nigdy nie wyci?gniesz maksa z tej klasy.

Co do pokonywania silniejszych leveli - r??nica w levelach widoczna jest od 4, wtedy zaczyna si? notoryczne chybianie i trafienie w przeciwnika ju? mo?e by? kwesti? przypadku. Zakl?cia r?wnie? coraz cz??ciej s? odpierane. Klasy nigdy, nawet na lvl 60 nie b?d? r?wne ale uog?lnianie ?e rogue nigdy nie pokona jakiej? innej klasy jest powa?nym b??dem.

Aha - dobry mag wykiwa?by ci? i zjad? gdyb? pr?bowa? polega? na og?uszaniu. Proponuje sprawdza? rang?. Od rangi 4 nie licz na panik?. Licz si? z po??dnym wyzwaniem.
 • 0
Cataclysm would irreversibly change all of the world... Except maybe Westfall. Cause Old Blanchy is 'core.

#22
Tecon

Tecon

  General

 • .:[Black Guard]:.
 • 1843 postów
 • GG:
 • Lokalizacja:R-k M-yk city
 • Realm:EU-The Venture Co.
Blinding Powder rbi sie z Fadelaf - taki kwiatek chyba, ja ich troche w skrzynkach poznajdowa?em.
Co do trucizn.... zale?y do czego chcesz je uzywac, wyb?r trucizny zale?y od przeciwnika, na mobki to zadaj?ce dmg w zupe?no?ci wystarczaj?, ale czesto warto po?wieci? dodatkowy dmg na os?abienie speli leczacych czy zwolnienie speli. A czy sie op?aca? sam sprawd? zobacz jaka jest r?znica mi?dzy walk? z nimi a bez nich i czy zda?ysz zu?y? wszystkie ?adunki do 30minut .
 • 0
Dołączona grafika
To Tecon: "jesteś zaślepiony manią oryginalnego Wow-a i tą grą(...)"
To Tecon: "widzę że czujesz się zobowiązany do tępienia ludzi nie grających na globalnym serwerze(...)"

#23
eLv

eLv

  Stone Guard

 • Użytkownicy
 • 289 postów
Ok BlackSnow, co do pierwszych 30 sek. po zejsciu z gryfa masz racje, ale na Zenedarze Alliance i tak ma to w dupie i ci wpierdoli az milo... . Zreszta, o ile przy ZEJSCIU z WM jest w miare ok, tak droga powrotna...haha! Minimum 3 razy zeby odleciec z Gadge tam, gdzie sie chce :)

Co do kwestii pokonania Paladyna - nie dasz rady pokonac dobrze grajacego paladyna nie bedac Restoration Druidem. Ja jestem resto i rozpieniczam ich az milo :) Dlaczego? Ok, Pala instant heal - ja instant heal, pala 10 sec godmode, prosze bardzo, ja bandazyk :), walka walka, ponowny god mode dla pala, ja sie bandazuje, palek sie healuje, ja sie healuje i tak az biednemu palasiowi skonczy sie mana :) Podczas walki rzycam tez na niego pare spellow (moonfire i fare fire, poza tym shapeshifty sa 'drogie w manie'), tak wiec mimo mojej przewagi pod wzgledem ilosci many ona tez sie konczy, wtedy tez rzucam na siebie Innervation (400% regeneracji many przez 20 sek) . Nastepnie Regrowth i Rejouvenation na siebie i jazda ;p Oczywiscie tak toczy sie pojedynek DOPOKI pala nie wpadnie na genialny pomysl 10sek. godmode i wtedy uzycia HS'a...a to mi sie nie raz zdarzylo, sk***ele tylko uciekac potrafia :) :) :(

Aha - rada na przyslosc, jak dobijesz do lvl 40+ ABSOLUTNIE nie proboj rootowac paladynow. Dlaczego? Poniewaz dostaja na tym lvl czar (instant) ktorym sie odkorzeniaja :) Troszke utrudnia to walke, ale jak mowie - Feral/Balance Druid zostanie przez niego zlojony tak czy siak prawie zawsze :]
 • 0
Ewolucja w WoW: elfy powstaly z troli, krasnale z kamykow, a paladyni z konserw firmy konstar.

"Z konserwy powstales, w konserwe sie obrocisz" - powiedzial szaman odpalajac windfury.

#24
Predator

Predator

  First Sergeant

 • Użytkownicy
 • 139 postów
Wiesz paladyn dostaje ten czar na 40lvlu, dostaje nawet zbroje p?ytowe, ale nie zapominaj co druid dostaje, Dire bear form 380% jak si? nie mysle zwi?kszonego pancerza, atak wi?kszy, a nawet paladyn kt?ry jest przepakowany b?dzie si? Wku*wia? ( nareszcie zmiana r?l :) ), bo d?ugo b?dzie musia? t?uc takiego druida, ?eby nas ut?uc :), a co je?li ten "jebany" druid feral combat rozwija. ( Jeden talnet daje mi 5% wi?ksza szansa na krytyki, inny zmniejsza koszt po?owy skill?w o 5 rage'a, ostatni talent z tej dziedziny zmniejsza koszt czar?w zmiany formy o 25%, inny zwi?ksza mi armor w formie mi?ka i wiadomo wiele, wiele innych :(, wi?c uwierz mi, nie lecewarz pot?gi mocy !!! )

eLv - w jakie, gdzie i ile talent?w rozdysponowa?e? w druida ???

Tecon, BlackSnow - zacytuj? tu samego siebie:
"BTW nie wiecie gdzie mog? kupi? "Blinding powder", lub sk?adnik z kt?rego mog? go zrobi? :/ bo szukam, i szukam i nie mog? znale??."
Ja wiem co to jest ale, w??snie pisa?em, ?e nie mam poj?cia gdzie to mo?na dostac, a o zbieraniu zi??ek na test serwer nei mam owy :).

BlackSnow - "Aha - dobry mag wykiwa?by ci? i zjad? gdyb? pr?bowa? polega? na og?uszaniu. Proponuje sprawdza? rang?. Od rangi 4 nie licz na panik?. Licz si? z po??dnym wyzwaniem."
Tu si? mylisz... Podesz?em ju? niejednokrotnie do maga od ty?u, najpierw ambush potem co?tam strike :) i og?uszanie, po chwili o?lepiaj?cy proszek i cios w plecy.. bronie mia?em zatrute, oko?o 15% ?ycia mu zosta?o. Mag potem nove mrozu i ucieka.. cwaniaczek my?li, ?e mnie na odleg?o?? wezmie hehe a ja mu strza?? prosto w twarz :) potem tylko podbiegam z w??czonym sprintem i ko?cz? robote, ci?gle prubuj?c zachodzi? go od ty?u, a jak rzuci czar absorbuj?cy obra?enia, to ja vanish.
 • 0
Dołączona grafikaVarys - [Husaria][ Eathern Ring ]

" Każdego poranka budz? się po?ród bagniska starożytnych smutków. Bez ziemi,
z umysłem skrępowanym okowami. Lata całe czekałem, pogrzebany głęboko w
kamieniu. Stamt?d ruszyłem na wędrówkę po powierzchni fal, smagany wichrami
zim. Szukałem więzinia mego szlachetnego brata. Dla kogo?, kto samotnie
wędruje scieżk? wygnania, smutek jest okrutnym kompanem."

#25
dragonfly

dragonfly

  Blood Guard

 • Użytkownicy
 • 376 postów
Skoro ju? na druid?w zesz?o ... zawsze i wsz?dzie powtarzam, ?e warto obejrze? ten filmik GIMPED. Nie wiem czy ten druid jest dobry czy jego adwersa?e kiepscy ale fakt faktem wymiata, w tym kasuje szamana bez wi?kszego problemu :)
 • 0
Santiel Night Elf Tank
[Eon Sanctum]
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 members, 0 guests, 0 anonymous users